Bezgrešna – dar života

“Bezgrešna: evo našeg ideala. Približiti se Njoj, postati sličnima Njoj, dopustiti da Ona zaposjedne naše srce, kao i čitavo naše biće, da Ona živi i djeluje u nama i preko nas, da Ona sama ljubi Boga našim srcem, da Joj pripadamo bez ikakve zadrške, misli su koje nam daruje sv. Maksimilijan Kolbe i nastavlja; Žariti u atmosferi, pridobivati duše za Nju, tako da se pred Njom otvore i srca naših bližnjih, sve dok Ona ne proširi svoje carstvo u srcima svih onih koji žive na bilo kojem dijelu  zemlje, neovisno o razlikama boje kože, nacionalnosti, jezika te u srcima svih onih koji će živjeti u bilo kojem povijesnom trenutku, sve do kraja svijeta. Dopustiti da se Njen život sve više ukorjenjuje u nama, iz dana u dan, iz sata u sat, iz trenutka u trenutak, i to bez ikakva ograničenja. Evo našeg ideala!”

sv. Maksimilijan Kolbe (SK 1210  )

Blažena Djevica Marija od vječnosti bijaše u ljubavi Božjoj. Njeno tijelo Duhom Svetim ispunjeno nije ostavljalo niti najmanji prostor grijehu. Oganj božanske ljubavi gorio je u njenoj mladenačkoj duši. Kad spoznaše Boga neizmjerno ga ljubljaše. Ovozemaljske stvari postaju joj nevažne. Povučena u osamu, provodi dane i noći u samoći. Ono što ju je srećom ispunjalo bijaše izvršiti volju Božju. I kad je anđeo Božji sa «Zdravo Marijo…» pozdravljaše njeno nježno biće poput lista na vjetru zatitra. «Ne boj se Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo začet ćeš i roditi Sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega.» Lk 1,30-32. Njena duša s ljubavlju progovori:»Evo službenice Gospodnje neka mi bude po tvojoj riječi! » Lk 1,38. Ponizne riječi ovaj put izgovorene još i danas odzvanjaju u poniznim srcima ljudi koji žele volju Božju iznad svega ispuniti. Posredništvom Marije započelo je spasenje svijeta. Njezinim pristankom utjelovila se druga Božanska osoba, Bog i Čovjek Isus Krist. Marija je postala Suotkupiteljica ljudskog roda. Samo njoj pripada ova čast po volji Božjoj, po volji njezina Sina, po patnji i smrti svoga Sina i  suradnji u stvarnom mučeništvu i mi budemo na Kalvariji otkupljeni od grijeha. Marija je Suotkupiteljica i posrednica svih milosti Božjih.

bezgresna-img

Blažena Djevica Marija očuvana je od svake mrlje istočnoga grijeha od trenutka svoga začeća. Također, Marija nije bila lišena milosti posvetne, već je bila puna milosti dobivenih od Boga i živjela je život posve bez grijeha. Blagdan Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, slavi se 8. prosinca. Utemeljio ga je papa Siksto IV. 1476. g. Dogmu je svečano proglasio, papa Pio IX. u poslanici “Ineffabilis Deus”, 8. prosinca 1854. g. Katolička Crkva vjeruje da dogma ima potporu u Bibliji. Arkanđeo Gabrijel nazvao je Mariju kao “punu milosti”, a crkveni oci nazivali su Mariju – Blaženom Djevicom.

Pobožnost koja je zahvatila cijeli svijet

Uočimo sada i jednu zanimljivu „slučajnost“. U nizu od 18 Gospinih ukazanja u Lurdu, koje je Sveta Stolica u potpunosti odobrila 18. siječnja 1862. godine, Marija se jednom sama predstavila kao Bezgrešno začeće. Bilo je to Bernardici Soubirous 25. ožujka 1858. godine. Nešto ranije, 1830. slično ukazanje imala je i Katarina Laboure kojoj je povjerila izradu medaljice s Njezinim likom i natpisom: „Ja sam Bezgrešno začeće.“ Svima koji će je s vjerom u Marijino posredništvo nositi, obećaje velike milosti. I Lurdsko svetište, kao i raširenost nošenja čudotvorne medaljice, potvrđuju opću prihvaćenost ove pobožnosti kojoj je dogma o Marijinom Bezgrešnom začeću dala poseban zamah. Kroz pobožnost vjernici na jednostavan način „dodiruju“ marijansko otajstvo: od Njezinog bezgrešnog začeća do slavnog uznesenja na nebo, „od suradnje s Kristom u djelu Otkupljenja do sveopćeg Posredništva po zagovoru i redu milosti“ (Jean Guitton). Papa Ivan Pavao II. uz 150. obljetnicu proglašenja dogme o Bezgrešnom začeću BDM pohodio je Lurd obnavljajući pritom posvetu sveopće Crkve Bezgrešnoj Djevici. Među ostalim, u molitvi je naglasio Njezinu posredničku ulogu: „Ti vodi svoju djecu na hodočašće vjere, da budu sve poslušniji i vjerniji Božjoj riječi.Ti prati svakog kršćanina na putu obraćenja i svetosti, u borbi protiv grijeha i u traženju prave ljepote, koja je otisak i odraz božanske Ljepote.Ti, nadalje, podari mir i spasenje svim narodima. Vječni Otac, koji je želio da ti budeš bezgrešna majka Otkupiteljeva, neka i u našem vremenu obnovi, tvojim posredstvom, čudesna djela svoje milosrdne ljubavi. Amen.“