Statut Vojske Bezgrešne

Radost nam je obavijestiti sve članove Vojske Bezgrešne u Hrvatskoj da su izašli novi Statuti naše udruge. Cjeloviti tekst Statuta objavljujemo u nastavku, sa željom da ga svi članovi upoznaju, osnaže svoj identitet, i u skladu s njime djeluju. Neka je na slavu Presvetoga Trojstva po Bezgrešnoj!

» Statut Vojske Bezgrešne – download (pdf)

Generalni statuti Vojske Bezgrešne

Uvod

Ustanovljena kao pobožna udruga, 2. siječnja 1922., u Rimskom vikarijatu, Vojska Bezgrešne privukla je posebnu pažnju i posebnu skrb vrhovnih svećenika, što potvrđuju, između ostalih, pismo pape Pija XI. (18. prosinca 1926.), kojim se članovima udjeljuju oprosti i povlastice, a potom i pismo istog prvosvećenika „Die XVII Decembris“ (Dana 18. prosinca) od 23. travnja 1927., kojim Vojska Bezgrešne postaje primarna pobožna udruga. Papinsko vijeće za laike 8. studenoga 1975. odobrava Generalne statute; to odobrenje obnovljeno je 20. prosinca 1980. „ad experimentum usque ad accommodationem novo Codici juris canonici“ (pokusno, sve do prilagodbe novom Zakoniku kanonskog prava). 16. listopada 1997. Papinsko vijeće za laike izdalo je dekret uzdignuća Vojske Bezgrešne na rang Međunarodne vjerske udruge, prema odredbama kan. 312, 1, 1 Zakonika kanonskog prava. Dekret je potpisao kardinal J. Francis Staffort, potvrdivši istodobno i Generalne statute.

Narav

Čl. 1. Vojska Bezgrešne, koju su 16. listopada 1917. osnovali sv. Maksimilijan Kolbe i njegova subraća: fra Enrico Granata, fra Girolamo Biasi, fra Antonio Glowinski, fra Giuseppe Pal, fra Quirico Pignalberi, fra Antonio Mansi, javna je i međunarodna udruga vjernika. Otvorena je laicima, klericima i redovnicima, a ravna se prema kanonima 298-320 Zakonika kanonskog prava, prema odredbama Crkve i ovih Statuta.

Po nadahnuću svetog Maksimilijana i njegove subraće, s obzirom na naziv Udruge, kojoj su dali vrlo jaku apostolsku karakteristiku, ona može poprimiti razne nazive, te tako bolje odgovoriti na različite teološke, pastoralne i kulturalne potrebe našega vremena, ali tako da se uvijek sačuva međunarodna kratica M.I. (usp. SK 1211, 1220, 1327). Naziv koji Vojska Bezgrešne poprimi u određenom narodu mora biti potvrđen od Međunarodnoga predsjedničkog vijeća. Međunarodno sjedište Vojske Bezgrešne nalazi se u Rimu, u Samostanu franjevaca konventualaca sv. Maksimilijana Kolbea, u ulici san Teodoro 42, povijesno prvome sjedištu Udruge.

Svrha

Čl. 2. Svrha Vojske Bezgrešne, sveopća kao što je i njezino poslanje, sastoji se u suradnji na obraćenju i posvećenju svih ljudi, nastojeći ponajviše proslaviti Presveto i nerazdijeljeno Trojstvo (usp. LG 69). Članovi Vojske Bezgrešne žive osobni krsni poziv prihvaćajući Spasiteljev dar s križa: „Evo ti Majke“ (Usp. Iv 19, 27) te se potpuno povjeravaju i daruju Bezgrešnoj u pogledu vlastite posvete, kako bi surađivali u njezinu majčinskom poslanju usmjeravanja svakoga ljudskog srca prema Kristu. Isti Krist na Kalvariji izvršava prvi čin povjerenja, kad je Mariju dao učeniku i učenika Mariji (usp. Iv 19, 25-27), tako da je život učenika, od onog trenutka, obilježen njezinom majčinskom prisutnošću (usp. RM 45). Jedan od načina na koji se u povijesti Crkve vršilo i iskazivalo posebno povjeravanje čovjeka Kristovoj Majci (usp. RM 45) jest onaj sv. Maksimilijana Kolbea. On je živio u jedinstvenom životnom i dinamičkom odnosu s Marijom, podrazumijevanom kao „preobrazba u Nju“, odnosno „postati Ona“ (SK 508), kako bi se dostiglo savršenije jedinstvo s Kristom i kako bi ga se pokazalo svakome čovjeku, kao što je to učinila ona.

Čl. 3. Potpuno darivanje sebe samih Bezgrešnoj, u duhu Vojske Bezgrešne, jest odgovorna i dinamička obveza življenja nasljedovanja Krista po Marijinu primjeru, za rast u vjeri, nadi i ljubavi, tako da se stavimo u službu Njegova spasenjskog poslanja.

Duhovnost

Čl. 4. Vojska Bezgrešne je udruga u kojoj članovi, sa sv. Maksimilijanom, razmatraju u Bezgrešnoj Mariji nenagrđenu ljepotu kojom nas je Otac zamislio u Kristu od početka stvaranja svijeta, kada nas je u Njemu izabrao da budemo sveti i neporočni pred Njim u ljubavi (usp. Ef 1, 3-14). Marija je novo stvorenje oblikovano od Duha (usp. LG 56) „milošću ispunjena“ (Lk 1, 28) u pogledu svojeg poslanja Majke Sina Božjega, početak našeg spasenja, unaprijed darovan dar Kristove pashe, sjajna ljepotom Uskrsloga pred putujućom Crkvom (usp. LG 68). Članovi Vojske Bezgrešne, prepoznajući u njoj prvine Božjih darova čovječanstvu, smatrajući da je Ona tijekom svoga zemaljskog života napredovala na putu vjere slijedeći svoga Sina potpunom odanošću od navještenja do križa (usp. LG 58), u njoj raspoznaju uzor svetosti koji nadahnjuje osobno nasljedovanje Krista.

Čl. 5. Prepoznajući u Bezgrešnoj Gospodinovu savršenu učenicu, model vjernika, članovi Vojske Bezgrešne prevode poziv sv. Maksimilijana da „postanu ona“ u valjan putokaz da učine svojima Djevičine postupke u osobnom odnosu s Bogom i braćom. Stoga, po primjeru Marije, Djevice koja sluša, Djevice koja moli, Djevice Majke, Djevice koja prinosi (usp. MC 17-20), oni nastoje živjeti:

 • osluškujući Božju Riječ;
 • liturgijsku i osobnu molitvu;
 • ljubav prema svima;
 • darujući vlastito biće, surađujući s Kristom na spasenju svijeta.

Čl. 6. Vojska Bezgrešne ističe prvenstvo unutarnjeg života, prema načelu koje je drago sv. Maksimilijanu: „Iznad svega, potpuno se posveti samom sebi, pa ćeš se tako moći potpuno darovati drugima…iz preobilja svoje punine“ (usp. SK 971; 980). Članovi Vojske Bezgrešne svakodnevno obnavljaju vlastitu posvetu Bezgrešnoj moleći kratku molitvu: „O Marijo, bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo i za sve one koji se tebi ne utječu, a naročito za neprijatelje svete Crkve i za sve one koji su tebi preporučeni“, koju će sjediniti s mjesečnim nakanama prema preporuci Međunarodnog centra. Kao znak osobne pripadnosti Vojsci Bezgrešnoj nose s vjerom Čudotvornu medaljicu (usp. SK 21).

Odgoj

Čl. 7. Članovi Vojske Bezgrešne pozvani su usmjeravati svoj duhovni i apostolski odgoj prema svrsi Udruge. Međunarodna središnjica jednom godišnje uputit će opće smjernice za odgoj članova, njegujući na poseban način mariološku nadgradnju; produbljenje duhovnosti svojstvene Udruzi i misionarske dimenzije koja ju obilježava. Sa svoje strane, članovi Vojske Bezgrešne njegovat će osobni i zajednički odgoj crpeći na bogatstvu spisa i životu sv. Maksimilijana, na učiteljstvu Crkve i na različitim inicijativama predloženima od Udruge. Pozorna na hod Crkve, Vojska Bezgrešne promiče na nacionalnoj i međunarodnoj razini inicijative za odgoj i pripremu animatora, s namjerom da ih podrži u nastojanju da prenesu ideal Vojske Bezgrešne u sadašnjost, na primjerene načine, različitim kategorijama ljudi i u različitim kulturama.

Poslanje

Čl. 8. Vojsku Bezgrešne opisao je o. Kolbe kao „globalnu viziju katoličkog života u novim oblicima, čvrstu u povezanosti s Bezgrešnom, našom sveopćom posrednicom kod Isusa“ (KS 1220). Vojsci Bezgrešnoj se predlaže promicati širenje Kristova kraljevstva u svijetu posredstvom djelovanja Bezgrešne, potičući sve vjernike da se sjedine s Bezgrešnim Srcem Marijinim te da se stave u Njezinu službu u poslanju koje Ona ima kao Majka Crkve.

Čl. 9. Članovi Vojske Bezgrešne čine vlastitim poslanje Crkve: „Pronositi Kristovo Evanđelje kao izvor nade za čovjeka i za obnovu društva“ (ChL 29). Osobitost Vojske Bezgrešne sastoji se u življenju poslanja u Marijinim rukama i po njezinu primjeru. Zapravo, upravo je ona prva prihvatila Krista u svoju utrobu, nosila ga je u Elizabetinu kuću, darovala ga je svijetu, pokazala mudracima, označila ga je u Kani kao Riječ istine i života,  pod križem je prihvatila od Njega poslanje da bude Majka, u dvorani Posljednje večere svjedočila ga je prvoj zajednici rođenoj od Pashe.

Čl. 10. Postoje tri područja poslanja članova Udruge:

 • oni sami
 • okolica
 • svijet

Onaj koji doista želi biti članom Vojske Bezgrešne:

 1. započinje svoje poslanje osobnim obraćenjem i posvećenjem: početak svakog poslanja je evangelizacija nas samih;
 2. prepoznaje u obitelji, u bližnjima, na području svog posla i odmora providonosno područje za evangelizaciju, svjedočeći ljubav riječju u pravo vrijeme, poštujući slobodu drugoga;
 3. širi svoje poslanje sve dok ne obuhvati svakog čovjeka i čitav svijet.

Čl. 11.Članovi Vojske Bezgrešne, žive poslanje, prije svega svjedočeći u svojim svakodnevnim dužnostima i u raznim društvenim djelatnostima u koje su uključeni, prožimajući svaku ljudsku stvarnost evanđeoskim duhom (usp. SK 92). U svakom prostoru u kojem žive i djeluju, pozvani su promicati zaštitu života od začeća do prirodne smrti, staviti se u službu cjelovitog dostojanstva osobe, predlažući vrijednosti bratstva, pravednosti i solidarnosti.

Čl. 12. Svi članovi Vojske Bezgrešne slažu se da će uvijek i svugdje biti misionari, jer su takvi u mjeri u kojoj žive sjedinjenje s Kristom Spasiteljem po Marijinu primjeru. Prepoznajući da je istinski misionar svetac, oni na prvo mjesto stavljaju evangelizacijska sredstva molitve, žrtve i svjedočanstvo života (usp. RMi 90). Trude se iznad svega širiti Čudotvornu medaljicu, žarko preporučenu od o. Kolbea, kao znak Marijine majčinske pažnje prema svakom čovjeku.

Čl. 13. Članovi Vojske Bezgrešne koristit će sredstva koja je o. Kolbe upotrebljavao proročkim i franjevačkim duhom, postajući tako apostoli „pera, mikrofona, ekrana i bilo kojega drugog sredstva“ (SK 382).

Oni sudjeluju u poslanju evangelizacije mjesnih zajednica u kojima su upisani, posebno:

 1. naviještanjem Riječi Božje: katehezama; pučkim misijama, tečajevima za duhovnu formaciju, mariološkim posadašnjenjem i posadašnjenjem marijanskog pastorala;
 2. ljudskim unaprjeđenjem, stavljajući posebnu pozornost na potrebe područja;
 3. posebnom pažnjom za mlade i obitelji;
 4. korištenjem mass-medija (izdavačka, radio – televizijska i informatička aktivnost).

Čl. 14. U svojem poslanju Udruga surađuje s Redom franjevaca konventualaca, s ustanovama posvećenog života i ostalim stvarnostima kolbeovskog nadahnuća.

Način pripadnosti Udruzi

Čl. 15. Članovi Vojske Bezgrešne su osobe krštene u Katoličkoj crkvi koje su dospjele do odrasle dobi. Ono što je bitno za pripadnost Vojsci Bezgrešnoj jest potpuno osobno pouzdanje u Bezgrešnu: tijelom i dušom, ljudskim mogućnostima i duhovnim dobrima. U Vojsku Bezgrešne moguće se upisati nakon odgovarajuće priprave, potrebno je izreći čin posvete i primiti Čudotvornu medaljicu. Upis se događa prema mjesnim običajima. Ime novog člana upisuje se u registar Udruge u pravno osnovanom mjesnom ili nacionalnom centru. Član Vojske Bezgrešne koji bi želio dragovoljno istupiti iz Udruge, treba o tome dati pismenu obavijest Nacionalnom predsjedniku, nakon što se prije posavjetovao s nacionalnim asistentom. Član Vojske Bezgrešne može biti pravno izbačen iz Udruge zbog teških neujednačenosti sa životom i zadaćama Udruge, čuvajući pravo da u tom pitanju izrazi svoju obranu.

Čl. 16. Prema uputama o. Kolbea, posveta u Vojsci Bezgrešnoj može se živjeti na potpun i bezuvjetan način:

 1. pojedinačno i spontano, prema izvornom programu koji je sastavio sam Utemeljitelj:

1. Potpuno se predati Blaženoj Djevici Mariji Bezgrešnoj, stavljajući se kao oruđe u Njezine bezgrešne ruke.

 1. Nositi Čudotvornu medaljicu (SK 21)“. To je M. I./1;
 2. udruživanjem, osnivajući grupe, kako bi se zajedno dostigli odgojni i apostolski ciljevi Udruge. To je M. I./2;
 3. u zakonski autonomnim jedinicama od uprave Udruge, koje su na poseban način posvećene stvarima važnima za Vojsku Bezgrešne. To je M. I./3.

Zbog pastoralnih motiva moguće je prevesti riječ „predanje“ riječju „posveta“ ako bi se ovaj izraz smatrao razumljivijim u narodima u kojima se koristi.

Čl. 17. Udruga se na poseban način brine o mladima. Neka se svaki nacionalni centar zalaže oko promocije Pokreta mladih Vojske Bezgrešne, koji predstavlja područje apostolata Udruge, pripremajući mladima posebnu odgojnu potporu.

 Čl. 18. U Udruzi vrlo značajno mjesto zauzimaju osobe koje trpe („Vojnici pod Križem“). Oni su naslovnici važnog područja apostolata Vojske Bezgrešne. Njihova posveta Bezgrešnoj, kroz darivanje vlastitog trpljenja, čini čitavu Udrugu sudionicom Kristova otkupiteljskog otajstva i obnavlja misionarski duh.

Uprava Vojske Bezgrešne

Čl. 19. Strukture Udruge jesu:

 • međunarodni centar
 • nacionalni centri
 • područni centri
 • mjesni centri

Čl. 20. Međunarodni centar izravno ravna i koordinira Udrugom na svjetskom planu. Njegova je zadaća da učvršćuje i razvija ideal i duhovnost o. Kolbea produbljivanjem i novim projektima, ukorak s hodom Crkve.

Čl. 21. Međunarodni centar čine:

 • predsjednik (svećenik, redovnik ili laik).
 • predsjedničko vijeće (sastavljeno od pet članova).
 • asistent (svečano zavjetovani franjevac konventualac).

I nacionalni centri ustrojeni su na isti način.

Čl. 22. Upravu sačinjavaju:

 • nacionalni predsjednik,
 • predsjedničko vijeće,
 • generalna skupština,
 • vijeća pregledača računa, koje se sastoji od tri člana, a vrši administrativni nadzor.

Čl. 23. Međunarodni predsjednik je pravni predstavnik Udruge. Na njega/nju spada:

 1. dva puta godišnje sazvati predsjedničko vijeće i predsjedati mu;
 2. zakazati svakih šest godina generalnu skupštinu i predsjedati joj;
 3. upravljati dobrima Udruge;
 4. otvarati nacionalne centre, dopuštenjem predsjedničkog vijeća;
 5. koordinirati djelovanje nacionalnih centara s predsjedničkim vijećem;
 6. predstavljati Udrugu pri Svetoj Stolici;
 7. s predsjedničkim vijećem promicati susrete, studijske skupove te sudjelovanje u inicijativama koje promiču druge ustanove i unositi udio karizme Vojske Bezgrešne gdje je to korisno i uputno;
 8. u suradnji s predsjedničkim vijećem angažirati odgovorne na nacionalnoj razini u svrhu realizacije službenog programa Udruge;
 9. uz suglasnost predsjedničkog vijeća, suzbijati moguće sukobe unutar Udruge.

Međunarodni predsjednik u ostvarivanju svoje službe uvijek će djelotvorno surađivati s međunarodnim asistentom.

Čl. 24. Zadatak je međunarodnog predsjednika svake godine podastrijeti Papinskom vijeću za laike pisani izvještaj o aktivnostima Udruge i o administrativnom upravljanju, prema propisu kan. 319 Zakonika kanonskog prava, a koji je potvrdilo predsjedničko vijeće.

Međunarodno predsjedničko vijeće

Čl. 25. Međunarodno predsjedničko vijeće čine:

 • predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Tajnik
 • tri savjetnika
 • međunarodni asistent

Trajanje mandata

Čl. 26. Dužnosti i službe na nacionalnoj razini traju šest godina i mogu se obnoviti ne više od jednom.

Zadaća predsjedničkog vijeća

Čl. 27. Na Međunarodno predsjedničko vijeće spada (usp. čl. 23.):

 1. predložiti, provjeriti i odobriti projekte i inicijative u skladu s ciljevima Vojske Bezgrešne;
 2. raspraviti i ispitati izvještaj međunarodnog predsjednika te račune i proračun koji podnosi ekonom;
 3. glasovanjem odobriti osnivanje nacionalnih centara;
 4. na prijedlog predsjednika odrediti tri osobe u vijeće pregledača računa, da bi ih se predložilo Generalnoj skupštini za imenovanje;
 5. odobriti godišnji proračun Međunarodnog centra, izraziti suglasnost s aktima ostavštine izvanredne administracije:
 6. na isto vijeće spada, na prijedlog predsjednika, imenovati direktora časopisa Miles Immaculatae, službenog glasila Udruge.

Generalna skupština

Čl. 28. S obzirom na općenitost Udruge, generalnu skupštinu, na reprezentativan način, sačinjavaju ovi članovi:

 • međunarodni predsjednik,
 • predsjedničko vijeće,
 • međunarodni asistent,
 • nacionalni predsjednici,
 • nacionalni asistenti,
 • delegati Pokreta mladih,
 • delegati pojedinih nacija, njihov broj određuje predsjedničko vijeće.

Izbori

Čl. 29. Svi izbori moraju se održati tajnim glasovanjem. Za prvi i drugi mandat službe za valjan izbor traži se apsolutna većina.

Na generalnu skupštinu spada:

 1. izabrati, prema odredbama crkvenog prava, predsjednika – koji može biti svećenik, redovnik ili laik – te članove predsjedničkog vijeća;
 2. izabrati vijeće pregledača računa sastavljeno od tri člana;
 3. raspravljati i odobriti izvještaj međunarodnog predsjednika;
 4. razmotriti i vrednovati prijedloge predsjedničkog vijeća i članova u pogledu rasta Vojske Bezgrešne u svijetu, uzevši u obzir administrativni vidik;
 5. razmotriti izvještaje nacionalnih centara;
 6. dvotrećinskom većinom izjasniti se za ukinuće Udruge.

Izbor svećenika ili redovnika u službu predsjednika ili savjetnika mora potvrditi nadležni poglavar.

Kada se neka od službi isprazni zbog bilo kojeg razloga, što je brže moguće neka se održe izbori, neka ne prođe više od tri kanonska mjeseca. Ako se skupština ne sastane, članovi predsjedničkog vijeća mogu izabrati novog člana. Ako je služba predsjednika prazna, njegovu službu preuzima potpredsjednik sve do sljedeće izborne skupštine.

Čl. 30. Međunarodni asistent Udruge je generalni ministar Reda franjevaca konventualaca. On djeluje kao duhovnik Udruge. Kako bi obavljao svoju službu, usko surađuje s međunarodnim predsjednikom. Član je predsjedničkog vijeća bez prava glasa.

Međunarodni asistent može dati punomoć jednom svečano zavjetovanom bratu Male braće konventualaca kako bi djelovao u njegovo ime.

Čl. 31. Glavne dužnosti međunarodnog asistenta jesu:

 1. jamčiti ispravno tumačenje karizme;
 2. njegovati povijesnu povezanost između Udruge i Reda franjevaca konventualaca u kojemu su sv. Maksimilijan i njegova braća suutemeljitelji dali svoje zavjete;
 3. određivati pravac doktrinarnih načela, koja moraju usmjeravati razna djelovanja predsjedničkog vijeća;
 4. pobuđivati molitveno ozračje unutar vijeća, da to ozračje oživljuje svu njegovu apostolsku djelatnost;
 5. imenovati nacionalnog asistenta;
 6. sazvati i predsjedati Konferencijom nacionalnih asistenata, radnim tijelom koje ima zadaću koordinirati djelovanje i odgoj asistenata u svijetu;
 7. brinuti se i animirati odgoj nacionalnih asistenata organizirajući skupove ad hoc;
 8. podnijeti pisani izvještaj generalnom kapitulu franjevaca konventualaca prema Generalnim ustanovama (117,1), koji je odobrilo predsjedničko vijeće Međunarodnog centra Vojske Bezgrešne.

Ekonomski vidik

Čl. 32. Udruga nema za svrhu zaradu. Njezini su izvori:

 • prihodi posebnih aktivnosti Međunarodnog centra,
 • doprinosi nacionalnih centara,
 • razne ostavštine, donacije i pokloni,
 • pomoć ostalih,
 • eventualne potpore javnih i privatnih ustanova.

Usluge koje članovi čine vršenjem bilo koje službe preuzete u Udruzi, osim ako je drugačije određeno od nekih nacionalnih vijeća, ulaze u kategoriju dobrovoljnih službi, te se zato smatraju besplatnima, sa svim posljedicama, osim onih s opravdanim naknadnim troškovima.

Čl. 33. Upravljanje dobrima spada na međunarodnog predsjednika, koji može izvršiti ili odobriti sve akte i radnje koje su u Udruzi dopuštene.

Za određivanje akata izvanredne naravi iz kojih može proizaći smanjenje ili povećanje imovine, kao što je npr. prodaja, kupnja, odreknuće ili prihvaćanje nasljedstva itd.,  potrebna je suglasnost predsjedničkog vijeća.

Predsjedničko vijeće imenuje ekonoma koji nije dio istog vijeća.

Čl. 34. Na vijeće pregledača računa spada ispitati završni račun i proračun te ga jednom godišnje podastrijeti na odobrenje predsjedničkom vijeću i na kraju šestogodišta generalnoj skupštini.

Čl. 35. O ukinuću Udruge odlučuje međunarodna skupština dvotrećinskom većinom glasova, a ono počinje vrijediti nakon potvrde Svete Stolice. Ostavština preostala nakon likvidacije prenosi se na drugu sličnu Udrugu kojoj svrha nije zarada.

Čl. 36.

 1. Nacionalni centri ovise o Međunarodnom centru u pogledu vjernog tumačenja i ostvarivanja ciljeva Udruge. Oni se ravnaju prema vlastitom direktoriju koji potvrđuje predsjedničko vijeće, na temelju ovih Statuta.
 2. Na nacionalnog predsjednika spada da za imenovanje nacionalnog asistenta predstavi međunarodnom asistentu, prema propisu nacionalnog direktorija, trećinu imena predloženih od nacionalnog vijeća.
 3. Čuvajući jedinstvo Udruge, svaki nacionalni centar neka nastoji postići, s prethodnim pristankom međunarodnoga predsjedničkog vijeća, priznanje pravne osobnosti prema državnim zakonima.

Čl. 37.

 1. Za osnivanje nacionalnog centra traži se: prepoznavanje od strane međunarodnoga predsjedničkog vijeća, koje će vrednovati svaki pojedini slučaj o uputnosti davanja odobrenja.
 2. Nacionalnog predsjednika, koji je izabran od skupštine prema odredbama općeg prava i nacionalnog direktorija, potvrđuje međunarodno predsjedništvo ili jedan njegov delegat koji po pravu predsjedava sjednicom.
 3. Na nacionalno vijeće spada koordinirati i promicati Udrugu u cijeloj zemlji, prema odredbama nacionalnog direktorija.
 4. Nacionalni predsjednik će najvažnije inicijative dati na odobrenje nacionalnom vijeću.
 5. Nacionalni predsjednik šalje svake godine međunarodnom predsjedništvu opširne izvještaje o apostolatu i administraciji koje je odobrilo nacionalno vijeće.
 6. U zemljama u kojima se nalaze Gradovi Bezgrešne, koji su i nacionalni centri, nacionalni asistent je gvardijan ili njegov delegat.

Čl. 38. Početna stanica u strukturi Udruge je grupa. Mjesni centar se sastoji od jedne ili više grupa prepoznatih od strane regionalnog ili međunarodnog centra. Regionalni centar se sastoji od više mjesnih centara prepoznatih od strane nacionalnog ili međunarodnog centra. Nacionalni centar se sastoji od više regionalnih centara, prepoznatih od strane međunarodnog centra, a za njegovo ustanovljenje potrebno je i odobrenje predsjedničkog vijeća. Sve dok u jednom narodu postoji samo jedan mjesni centar, ovaj od strane međunarodnog centra može biti prepoznat kao nacionalni centar. Mjesni, regionalni i nacionalni centri imaju strukturu prema modelu međunarodnog centra.

Valjanost odredbi

Čl. 39. O eventualnim promjenama u ovim statutima odlučuje generalna skupština koja ih dostavlja na odobrenje Svetoj Stolici (usp. kan. 314).

Čl. 40. Za sve ono što nije izričito predviđeno ovim Statutima, upućuje se na kanonske odredbe koje su u tom pogledu na snazi.

Dekret

Vojsku Bezgrešne osnovao je sv. Maksimilijan Kolbe 16. listopada 1917., a uvrštena je u pobožne udruge 2. siječnja 1922. od strane tadašnjeg kardinala, rimskog vikara Bazilija Pompilja. Pismima od 18. prosinca 1926. i 23. travnja 1927. papa Pio XI. udjeljuje Vojsci Bezgrešne oproste i povlastice te je uzdiže u primarnu pobožnu udrugu. Nakon što je Papinsko vijeće za laike 8. studenoga 1975. odobrilo statute Udruge  – i obnovilo odobrenje 20. prosinca 1980. ad experimentum usque ad accomodationem novo Codice iuris canonici – ista je vlast 16. listopada 1997. uzdigla Vojsku Bezgrešne u rang međunarodne javne udruge, odobrivši u isto vrijeme nove Generalne statute.

Uzimajući u obzir zahtjev od 6. studenoga 2013., kojim je gđa Raffaella Aguzzoni, u svojstvu predsjednice Vojske Bezgrešne zatražila odobrenje Generalnih statuta obnovljenih i prihvaćenih od Generalne skupštine Udruge;

Razmotrivši uputnost promjene, namijenjene da daju Vojsci Bezgrešnoj pravno utemeljenje prikladno potrebama njezina poslanja i laičkog identiteta;

Uzimajući u obzir čl. 134 apostolske konstitucije „Pastor Bonus“ o Rimskoj kuriji i kanone 298-320 i 327-329 Zakonika kanonskog prava;

Papinsko vijeće za laike određuje:

Odobrenje dopunjenih statuta Vojske Bezgrešne, današnjim danom su od vlasti propisno potvrđeni i pohranjeni u arhiv Ureda.

Dano u Vatikanu, 25. ožujka 2015., na svetkovinu Navještenja Gospodnjega.

+Josef Clemens                                                   Stanislaw kard. Rylko

tajnik                                                                     predsjednik